Hartelijk dank dat u lid van onze vereniging wil worden.

De contributie bedraagt € 26,- per verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni).

Voor leden die een incasso machtiging afgeven € 25,-

Contributie voor huisleden is € 8,-  (Huisleden of huisgenootleden zijn leden die samen met een ander lid onder 1 dak wonen (op 1 adres wonen)

Leden in het buitenland betalen € 32,- in verband met portokosten.

Bank ING rek. nr: NL13.INGB.0003.1545.17 ten name van de Helderse Historische Vereniging, Den Helder.

Als lid van onze vereniging ontvangt u het kwartaalblad "Levend Verleden"

 

Velden met * zijn verplicht.


Lid worden