Hartelijk dank dat u lid van onze vereniging wilt worden.

De contributie bedraagt € 26,- per verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni).

Voor leden die een incasso machtiging afgeven € 25,-

Contributie voor huisleden is € 8,-  (Huisleden of huisgenootleden zijn leden die samen met een ander lid onder 1 dak wonen (op 1 adres wonen)

Leden in het buitenland betalen € 50,- in verband met portokosten.

Bank ING rek. nr: NL13.INGB.0003.1545.17 ten name van de Helderse Historische Vereniging, Den Helder.

Als lid van onze vereniging ontvangt u het kwartaalblad "Levend Verleden"

 

Met het aanmelden als lid gaat men akkoord met het verwerken (= bewaren en gebruiken) van de persoonsgegevens door de HHV, onder de voorwaarden zoals die zijn omschreven in het privacybeleid van de vereniging; het privacybeleid wordt gepubliceerd op de website van de HHV.  

 

Velden met * zijn verplicht.


Lid worden